جلسه کارگاه آموزش شعبه سخنرانی روز پنجشنبه مورخه ٩٥/٨/٢۷

قابل توجه کار آموزان محترم ورودی سال های ۹۳ و ۹۴

جلسه این هفته کارگاه آموزش شعبه سخنرانی روز پنجشنبه مورخه ٩٥/٨/٢۷ راس ساعت ۱۰ صبح در محل کانون وکلای دادگستری استان با موضوع آموزش کاربردی لایحه نویسی ، قرارداد وکالت، نحوه نگارش مکاتبات اداری وقضایی ،  اجتناب از نوشتن برخی واژه های نادرست، با سخنرانی آقای شاهپور اسماعيليان برگزار خواهد شد.

حضور کارآموزان محترم هر دو دوره در این کلاس ها الزامی است.

شعبه جلسات و سخنرانی کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان آذربایجانغربی