اطلاعیه جلسه سخنرانی ورودی های 94 روز پنجشنبه مورخ 95/06/04

جلسه سخنرانی ویژه کار آموزان محترم ورودی سال 94 روز پنجشنبه مورخه 95/6/4 در محل سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.

مباحث مطروحه در جلسه : 1. اولين جلسه دادرسي و اقدامات متصوره قانوني جهت اصحاب دعوي 2.شرايط شكلي و ماهوي اعتراض ثالث و انواع ان در محاكم عمومي و انقلاب که مباحث کاربردی میباشد ، تعیین گردیده است .

حضور کارآموزان عزیز الزامی است .

کلیه جلسات راس ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد . ضمناض دفترچه همکاران محترم ساعت 20: 10 جهت تائید و امضاء جمع آوری خواهد شد .

کمیسیون اختبار و کارآموزی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی