اعضای کمیسیون بانوان ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

 


 

 

رئیس کمیسیون

سبا اسمعلی مقدم 

 

 عضو کمیسیون

الناز حدادی

  عضو کمیسیون

شیرین خسروی

 عضو کمیسیون

 بهناز صدقی سزای

 

 

         عضو کمیسیون

 

  رزیتا آقا حسینی