اعضای کمیسیون ورزشی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

رئیس کمیسیون

رحیم مقیمی


 

 


 

دبیرکمیسیون

توحید عباسی

 

 عضو کمیسیون

 حامد عباسی

عضو کمیسیون 

میلاد شیرزاد

 

 عضو کمیسیون

یاسر اسدی

   

عضو کمیسیون 

علی بختباری