هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در دوره یازدهم

 


سعید عباسی چهارراهی

رئیس

احدغلامی رضایی

نایب رئیس

 

زانیار مینایی

بازرس

محمد صابونچی ذوالفقاری

 دبیر

حمید طالب زاده  

عضو اصلی


صادق کوهی نژاد

عضو علی البدل


میر احمد کبیری

عضو علی البدل


کریم فرهادی

عضو علی البدل